Privacy policy

  1. Nascom verbindt zich ertoe uw privacy te waarborgen en te beschermen. Het beschouwt alle gegevens die u verstrekt als vertrouwelijke informatie, informatie die niet langer bijgehouden wordt dan nodig. Dit geldt zowel voor de gegevens die u uitdrukkelijk geeft als voor de gegevens die u niet expliciet verstrekt, maar die automatisch verzameld worden, zoals uw IP-adres, het type browser, het besturingssysteem van uw computer, het aantal bezoeken en de bezochte pagina’s. Uw gegevens worden in geen geval doorgegeven aan derden, behalve wanneer wij wettelijk verplicht zijn dit te doen.
  2. Nascom maakt gebruik van betrouwbare datanetwerken die firewall- en wachtwoordbeveiligingstechnieken hanteren die gebruikelijk zijn in de sector. Desondanks kunnen berichten die door Nascom naar uw e-mailadres worden verstuurd, onderschept of anderszins gemanipuleerd worden. Nascom adviseert u om geen geheime of andere gevoelige informatie te versturen naar Nascom via de site. Als u ervoor kiest om berichten te versturen naar Nascom via de site, accepteert u het risico dat deze berichten onderschept of anderszins gemanipuleerd kunnen worden door derden.
  3. Nascom compileert alleen persoonsgegevens die vrijwillig worden verstrekt. Door het invulformulier in te vullen en te versturen of door een e-mail te versturen wordt u geacht Nascom uw persoonlijke gegevens toe te staan.
  4. Nascom maakt gebruik van cookies op haar website. Dit betekent dat een klein tekstbestand (cookie) naar uw computer wordt gestuurd om het gebruik van de site op uw computer makkelijker te maken in de toekomst. Indien u geen cookies wenst te ontvangen, kunt u de hulpinformatie in uw internetbrowser raadplegen om te zien hoe u cookies kunt blokkeren of hoe u een waarschuwing kunt krijgen vooraleer een cookie wordt opgeslagen.
  5. Overeenkomstig de Belgische Privacywet van 8 december 1992 heeft u het recht om een kopie van uw persoonsgegevens te vragen en te wijzigen of te verwijderen van onze bestanden.
  6. Nascom behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring ten allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Als u deze website blijft gebruiken, wordt u automatisch gebonden aan de voorwaarden van de gewijzigde privacyverklaring. U wordt daarom aangeraden deze tekst regelmatig te raadplegen bij het bezoeken van onze site.