Webdesign & development

Overstock

We hielpen Overstock bij het versterken van zijn online aanwezigheid door het opzetten van een volledige roadmap en door de creatie van een online catalogus.

We hielpen Overstock bij het versterken van zijn online aanwezigheid door het opzetten van een volledige roadmap en door de creatie van een online catalogus.

De vraag

Overstock is een retail business die interieur- en tuinmeubilair verkoopt. Hun USP is ultra snelle levering. Dit vereist een groot productaanbod en een goed georganiseerd herstockeringsproces.

Overstock selecteerde ons uit een aantal kandidaten tijdens een pitch. Onze uitdaging: de digitale aanwezigheid van Overstock verbeteren. Meer specifiek, hun assortiment online brengen en eveneens een online ruimte creëren om te verkopen.

We deelden het proces in in 2 grote delen:

  • fase 1: een digitale productcatalogus creëren

  • fase 2: de e-commerce activiteiten van Overstock integreren in het platform

Bouw, meet, leer

We startten met de ‘discoverfase’ om de business, de merken, de interne structuur en de bedrijfsprocessen te leren kennen. Na dit leerproces werkten we een volledige roadmap uit, waarbij de belangrijkste mijlpalen op een tijdschema gedefinieerd werden en meerdere ‘releases’ opgenomen werden.

Elke belangrijke release bevatte de meest recente features waaraan de afgelopen weken gewerkt werd. Tussen twee grote releases in werden ook kleinere releases gepland. Deze releases gaven ons tijd om voortdurend data te verzamelen en deze te meten en te analyseren. Dit liet ons toe om ons flexibel op te stellen en om onze koers aan te passen wanneer de deadline voor grote releases naderde om zo nog sterkere resultaten te krijgen. Een continue cyclus van leren en verbeteren.

Het proces - fase 1

Overstock was op zoek naar een manier om de exacte ervaring van het bezoeken van één van hun fysieke winkels naar de online wereld te brengen.

Om dit te doen, was het ontbreken van een online productcatalogus het eerste wat aangepakt diende te worden. We creëerden digitale catalogi voor zowel Overstock Home als voor Overstock Garden.

De technologie

We ontwikkelden een API dat de business processen van Overstock naadloos integreert. Dit was extra uitdagend daar we één applicatie bouwden die de verschillende touchpoints diende te bedienen (Overstock Home en Overstock Garden).

De website haalt automatisch het grootste deel van de content (bijvoorbeeld productinformatie, prijzen, enz.) uit een extern ERP- en DAM-systeem, wat betekent dat niet zoveel content op de website zelf beheerd dient te worden. We kozen ervoor om de website met Symfony te bouwen en enkele custom content management modules op te zetten om het invoeren van content (zoals FAQ’s en jobs) zoveel mogelijk te vergemakkelijken.

We gebruikten ElasticSearch om de abstracte productinformatie (van het ERP) samen te voegen met de marketingdata. We kozen voor deze zoektechnologie daar het een perfecte fit vormde in termen van prestaties en features: het veelzijdig zoeken en de GEO ruimtelijke dealer locator.

Gegeven de complexiteit om alle externe connecties (ERP, DAM) te incorporeren, zijn we trots op de solide service-geïntegreerde oplossing die we samen met alle betrokken partijen konden leveren.