Digitale strategie

Online aanwezig zijn is tegenwoordig een absolute must. Een digitale strategie is daarbij onontbeerlijk om je eigen organisatie online te profileren en de toekomst van je business te bepalen. Nascom staat bij de volledige rit naast je zijde.

Digitale strategie

Wanneer we spreken over een digitale strategie, denken veel mensen automatisch aan online marketing. Online marketing valt zeker onder digitale strategie, maar de twee zijn geen synoniemen. Een digitale strategie tekent in feite het grondplan voor waar je in de digitale wereld naartoe wilt met je bedrijf.

Missie en visie

Een digitale strategie vindt zijn basis terug in de missie en visie van je business. Deze begrippen vertellen meer over wie je bent als organisatie, waar je dagelijks aan werkt en wat je bedrijf in de toekomst wil bereiken. Ze bepalen wat je beoogde droomsituatie is. Een missie en visie vormen de leidraad bij alles wat er in het bedrijf gebeurt.

Ze stellen de belangrijke vragen die als startschot dienen voor je digitale strategie: wat wil je bereiken? Wat is je digitale meerwaarde tegenover je concurrenten en hoe kan je deze optimaal uitspelen? De antwoorden op deze vragen bepalen de volledige richting van je digitale strategie en vergen behoorlijk wat denkwerk. Nascom helpt je deze vragen grondig te beantwoorden om zo de digitale richting van je bedrijf te bepalen.

Roadmaps

Het opstellen van een roadmap zorgt ervoor dat je een scherp beeld verwerft op de langetermijndoelstellingen, wat je vervolgens toelaat toekomstige beslissingen te nemen.

Een goede roadmap schetst niet alleen wat je met je digitale strategie wil bereiken, maar ook hoe je deze wil bereiken. Alle beoogde initiatieven worden in een breder kader omschreven:

  • Wat zijn de (digitale) bedrijfsdoelstellingen?
  • Hoe kunnen we deze bereiken en welke digitale tools hebben we hiervoor nodig?
  • Wat zijn de KPI’s (key performance indicators)?
  • Welke initiatieven moeten we implementeren om deze KPI’s te bereiken?
  • Wat is de kostprijs van elk initiatief?
  • Wat laat het budget toe?
  • Waar liggen de barrières en afhankelijkheden?
  • Hoe wordt de ROI gemeten?

Stakeholders

Het succes van elke business is afhankelijk van haar stakeholders. Klanten, werknemers, leden …, ze vormen de kern van elke prestatie op lange termijn. Daarom heeft elk project te maken met verschillende stakeholders. Het is belangrijk om hun belangen en verwachtingen te identificeren. We nemen deze mee bij het inrichten van je digitale strategie.

Personas

Je digitale strategie is pas effectief als je je eigen doelpubliek door en door kent. Zij zijn tenslotte degene die je wilt bereiken met behulp van je digitale strategie. Leer daarom je publiek goed kennen, ontdek hun voor- en afkeuren en ontdek hoe je hen kan overtuigen om je producten of services af te nemen.

Dit doen we door persona’s op te maken. Persona's zijn fictieve personen, die een karakterisering zijn van een type gebruiker van je business.

Nascom heeft meer dan 10 jaar ervaring in digitale strategie, en heeft advies verleend aan grote A-beursgenoteerde bedrijven, evenals aan kleinschalige start-ups.

We ademen digitaal en weten waar jij met je bedrijf het verschil kunt maken. Op het web en ver daarbuiten. Neem contact met ons op en we brengen je digitale strategie tot leven.